Việc cấp phát gạo trên được thực hiện theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo kế hoạch trên, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện và kho chứa gạo để phục vụ cho công tác giao nhận, đảm bảo cấp gạo xong chậm nhất đến ngày 21/12/2014.

Lịch cấp phát gạo theo dự kiến như sau:

Ngày 11/11 cấp tại huyện Kang, Đăk Pơ và Ia Grai

Ngày 12/11 cấp cho huyện Đăk Đoa, Chư Păh và Mang Yang

Ngày 13/11 cấp tại huyện Chư Pưh và Kông Chro

Ngày 14/11 cấp tại huyện Krông Pa và TX. Ayun Pa

Ngày 17/11 cấp tại huyện Chư Sê, Chư Prông và Đức Cơ

Ngày 18/11 cấp tại huyện Ia Pa và Phú Thiện

Từ ngày 11-18/11 sẽ cấp tại TP Pleiku.

Tuệ Mẫn
 
Tag : Chư Sê , Đức Cơ , Chư Păh , Thống nhất , ttg , Chư Prông , TP Pleiku