Việc ưu đãi chế độ cho giáo viên miền núi tại Quảng Nam được thực hiện từ năm 2001.

 

Theo đó, các  giáo viên công tác miền núi được  hưởng trợ cấp hàng  tháng  mức phụ cấp khu vực; hỗ trợ ban đầu cho giáo viên miền xuôi lên công tác từ 700 ngàn-1 triệu đồng/tháng; tạo điều kiện về  nhà ở tập thể...

 

Hằng năm, ngân sách chi cho việc này lên đến 5 tỷ đồng. .

 

Nếu được thông qua, số tiền trên sẽ được để lại cho địa phương bổ sung  kinh phí hoạt động giáo dục.

 

Theo Trung Việt

Tiền Phong

Tag :