Trường ĐH Kinh tế quốc dân có 17.627 thí sinh dự thi/ 17.703 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm thi của trường nằm ở mức khá, với 3.139 thí sinh đạt điểm 21 trở lên, trong khi chỉ tiêu của trường là 3.770 cho 45 ngành.

Tuy nhiên, có đến 444 thí sinh bị điểm 0 môn Vật lý và có 4.367 thí sinh có điểm thi môn này dưới trung bình. Có 295 bị điểm 0 môn Hóa và 157 thí sinh bị điểm 0 môn Toán.

Đặc biệt, trường có một thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 là thí sinh Nguyễn Thị Như Trang (SBD 13747) thi ngành Ngân hàng - chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính đạt 10 điểm ở cả 3 môn.

Ngoài ra trường còn bốn thí sinh khác đạt điểm 29,75 là Đinh Thị Hoa Huyền (SBD 5533) thi ngành Tài chính doanh nghiệp - chuyên ngành Ngân hàng Tài chính, Lưu Nguyễn Ngân Hà (SBD 3366) thi ngành Kiểm toán - chuyên ngành Kế toán, Nguyễn Tiến Tùng (SBD 14926) thi ngành Tài chính doanh nghiệp - chuyên ngành Ngân hàng Tài chính và Nguyễn Thế Trung (SBD 19526) thi ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp - chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Năm 2005, điểm chuẩn các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế, Luật, Khoa học máy tính là 24.5 điểm; điểm chuẩn các ngành Ngân hàng - Tài chính và Kế toán là 27.5 điểm.

Như vậy, với 3.139 thí sinh đạt điểm từ 21 trở lên và chỉ tiêu của trường là 3.770 thì dự kiến điểm chuẩn năm nay không cao bằng năm trước nhưng khó dưới mức 20 điểm. 

Theo Quốc DũngTuổi Trẻ

Tag :