Ngày 2/7 vừa qua, Thủ tướng đã kí Quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ GD-ĐT trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học. Đây là Cục CNTT đầu tiên được thành lập sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 64 về việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước.

 

Trung tâm Tin học trước đây đã có nhiều ứng dụng CNTT phục vụ ngành giáo dục, được dư luận đánh giá cao như website mạng giáo dục, tổ chức hội thảo qua mạng trên qui mô lớn, xử lí dữ liệu các kì thi để đánh giá kết quả, các phần mềm quản lí giáo dục, cổng giáo dục điện tử e- Learning, diễn đàn giáo dục, thư viện giáo trình, cổng thông tin thi và tuyển sinh ...

 

Nay, với mô hình cấp Cục, các hoạt động ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực về CNTT sẽ có nhiều cơ hội phát triển cả về chất lẫn bề rộng hoạt động. Hiện nay, các Bộ đều có mong muốn thành lập Cục CNTT như Bộ GD-ĐT.  

M.M

Tag :