Theo hướng dẫn của Bộ, 4 đối tượng được miễn học phí, cụ thể như sau: Người có công với cách mạng và người thân có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi với người có công với cách mạng ban hành năm 2005; HS, SV có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao và hải đảo, các xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển và các thôn bản đặc biệt khó khăn; HS, SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; HS, SV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: HS, SV các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và các chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

Đối tượng được miễn giảm 50% học phí là HS, SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; HS tốt nghiệp THCS đi học nghề.

Bộ GD-ĐT yêu cầu căn cứ vào giấy chứng nhận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận của người học, các trường thực hiện không thu học phí đối với các đối tượng đã nêu. Các trường căn cứ vào đặc thù của các ngành nghề đào tạo và giấy chứng nhận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận cho người học các trường thực hiện giảm thu học phí cho các đối tượng theo tỷ lệ trên.

Hồng Hạnh

Tag :