Việc phối hợp tổ chức thi  này theo Sở GD-ĐT TP HCM nhằm thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT về việc xét miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ năm 2015, qui định : Thí sinh có điểm TOEFL ITP (dãy điểm từ 310 đến 677), nếu đạt từ 470/677 điểm trở lên được xét miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ và nhận điểm 10 tốt nghiệp cho môn ngoại ngữ.

Sở đề nghị hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên thông báo đến toàn thể học sinh nhà trường tham gia bài thi (khi có nhu cầu), cụ thể như sau: Thời gian đăng ký và đóng lệ phí : trước ngày 8-4. Thời gian thi: ngày 12- 4. Kkết quả sẽ có sau khi thi 1 tuần.

 

B.Lâm