Ban Tuyển sinh quân đội, Bộ Quốc phòng yêu cầu các học viện, trường thông báo công khai chỉ tiêu và mức điểm và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trên website của trường; cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài quân đội để thí sinh biết thông tin. Các trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ ngày 23/8 đến hết ngày 29/8.

Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ giáo dục và Đào tạo, bản photocopy Giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển nguyện vọng 1 và bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Phương Hòa