Ngày 30/6/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư cao su Quảng Nam (mã chứng khoán VHG) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Cao su Quảng Nam đã đặt lệnh giao dịch bán cổ phiếu quỹ với các mức giá nằm ngoài biên độ giao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, Cao su Quảng Nam đăng ký bán 4.010.230 cổ phiếu quỹ từ ngày 01/3/2017 đến ngày 30/3/2017. Trong đó, ngày 01/3/2017 và ngày 16/3/2017, Cao su Quảng Nam đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ với số lượng lần lượt là 1.393.810 cổ phiếu và 447.500 cổ phiếu (lớn hơn 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký) và bán 34.000 cổ phiếu vào ngày 10/3/2017 (nhỏ hơn 3% khối lượng giao dịch đã đăng ký).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, trong 20 ngày từ 1/3 đến 20/3/2017 vừa qua, Cao su Quảng Nam đã bán toàn bộ 4.010.230 cổ phiếu quỹ với giá bình quân 2.265 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 9 tỷ đồng. Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu quỹ mà Cao su Quảng Nam đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Số cổ phiếu quỹ này Cao su Quảng Nam mua vào hồi tháng 11/2015 với giá bình quân 8.112 đồng/cổ phiếu, tương ứng công ty đã bỏ ra xấp xỉ 32,5 tỷ đồng thực hiện giao dịch này. Sau hơn 1 năm nắm giữ, Cao su Quảng Nam đã bán số cổ phiếu này với giá bằng 28% giá vốn bỏ ra tương ứng đã mất đi 72% giá trị.