Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển công nghiệp ôtô Việt Nam.

Theo đó, liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt cần điều chỉnh, sửa đổi, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng phương án báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Cụ thể, sẽ điều chỉnh mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo nguyên tắc phân chia thành các nhóm nhỏ hơn quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành, có tham khảo kinh nghiệm một số nước trong khu vực theo hướng giảm mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe ưu tiên phát triển (xe tải và xe khách từ 10 chỗ trở lên, xe chở người đến 9 chỗ, xe chuyên dụng theo quy định số 1168 - PV).