Người mẫu: Natasha Poly, Snejana Onopka và Ryan KennedyNhiếp ảnh gia: Mert Alas và Marcus Piggott.
 
Vĩnh Ngọc
Theo Gucci
Tag :