chồng tuyên bố:"thà bỏ vợ chứ không bỏ mẹ"

Có nghĩa là đôi với chồng ,em chẳng là cái đinh rỉ gì hết.em bị sôc và thất vọng ghê ghớm.giờ em muốn chồng em phải trả giá cho câu nói bậc tình bậc nghĩa đó.em phải làm gì đbây giờ câc me.mong câc mẹ chỉ giáo ạ!