Một căn nhà của người dân bản xứ.

Con sông êm đềm ở Tả Van.

Chiếc cầu nhỏ bắc qua sông.

Quay lại

Ảnh: Tùng Neo