Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC): Bà Phạm Nguyệt Minh - cổ đông lớn - đã mua 163.200 CP nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 355.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 11,83% lên 518.200 đơn vị tương đương tỷ lệ 17,27%. Giao dịch thực hiện từ 25/8 đến 11/10/2011.

CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL): Tổng CTCP Phong Phú - Cổ đông lớn - đăng ký mua 500.000 CP, bán 3.417.000 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.417.000 cổ phiếu còn 500.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 9/12/2011.

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC): PHC đã mua 110.000 cổ phiếu quỹ. Giao dịch thực hiện từ 31/8 đến 10/10/2011.

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5): Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) - cổ đông lớn - đăng ký mua 320.000 CP, đăng ký bán 250.000 CP nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 601.900 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,69% lên 671.900 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 9/12/2011.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL): Asiavantage Global Limited đăng ký mua và bán 1 triệu cổ phiếu giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 5.927.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,62%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 18/12/2011. Trước đó, từ 12/8 đến 12/10, đơn vị này cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhưng không thực hiện mua, bán cổ phiếu nào.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Lâm Hoàng Lộc là Thành viên HĐQT công ty đã mua 101.610 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 740.124 đơn vị tương đương tỷ lệ 3,09%. Giao dịch thực hiện từ 15/8 đến 14/10/2011.

Ông Lộc đăng ký mua tiếp 200.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 940.124 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/10 đến 19/12/2011.

Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn (CSG): CTCP Đầu tư-xây dựng Đất phương Nam đã mua 661.310 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.208.070 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 7,42% lên 2.869.380 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,65%. Giao dịch thực hiện từ 16/8 đến 14/10/2011.

Minh Thành