Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán SSI) thông báo đã bán xong 3 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 12/8/2009 đến ngày 7/9/2009.

Trước đó, vào ngày 04/8/2009, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 18/2009/QĐ-CTHĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, Công ty sẽ đăng ký bán 3.011.270 cổ phiếu quỹ hiện có theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Thời gian giao dịch dự kiến là 03 tháng kể từ ngày 12/8/2009.

Tuy nhiên khi đăng ký giao dịch bán trên Hose, SSI chỉ đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu quỹ.

Từ ngày 12/8/2009 đến ngày 7/9/2009 số lượng cổ phiếu đăng ký bán của SSI đã được giao dịch thành công. Hiện số lượng cổ phiếu quỹ hiện có của SSI là 11.270 cổ phiếu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/9, SSI tăng 2.000 đ/CP lên 75.000 đ/CP với hơn 1,9 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công.
TT