Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2014.

Không chênh lệch nhiều so với kết quả ước tính công ty đã đưa ra trước đây, năm 2014 công ty lãi ròng 24,6 tỷ đồng, EPS đạt 12.063 đồng/cổ phiếu. Kết quả này có sự đóng góp của 5,7 tỷ đồng trong riêng quý 4.

Đáng lưu ý, trong quý 4 vừa qua, S55 đối mặt với sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng với thiệt hại tương đương 2 tỷ đồng như công ty đã công bố. Trong 3 tháng cuối năm, S55 tiếp tục trích thêm 2,9 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Tuy nhiên, cũng trong quý 4, công ty đã hoàn nhập khoản dự phòng bảo hành công trình và khoản dự phòng tiền lương 2014 với số tiền lên tới 13,3 tỷ đồng. Đây là nhân tố vực dậy kết quả kinh doanh quý 4 của công ty. Từ lỗ thuần 5,8 tỷ đồng, S55 đã lãi ròng 5,7 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013. Khoản hoàn nhập dự phòng nói trên được S55 ghi nhận vào khoản mục lợi nhuận khác.

Tính đến cuối năm 2014, S55 vẫn còn 108 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi, giảm chút ít so với con số đầu năm.

>> Sông Đà 505: Lợi nhuận sau thuế ước vượt 26% kế hoạch

>> S55 và "của để dành" mang tên Dự phòng

Đan Nguyên