Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam (PVComBank), đơn vị có liên quan đến thành viên BKS, đã bán thành công hơn 12 triệu cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã đăng ký bán trước đó.

Trước giao dịch, PVComBank sở hữu hớn 14 triệu cổ phiếu PVS (tỷ lệ sở hữu 3,14%). Như vậy, hiện tại PVComBank chỉ sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ sở hữu 0,45%. Giao dịch thực hiện ngày 18/6/2015.

Chốt phiên ngày 18/6, cổ phiếu PVS đóng cửa ở mức giá 27.600 đồng. Như vậy, sau giao dịch, PVComBank thu về khoảng hơn 330 tỷ đồng.