Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13/5/2011.

Theo nội dung Nghị quyết, HĐQT thông qua quyết định thành lập văn phòng đại diện của công ty tại Singapore.

Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang-Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Madhur Maini-Tổng giám đốc công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện, quyết định địa điểm cụ thể đặt văn phòng và nội dung hoạt động, bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện của công ty tại Singapore.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký 13/5.

Minh Thành Theo HoSE