Đó là nhận định của bà Phạm Thị Thu Hằng - Tổng thư ký VCCI khi nói về chỉ số khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp trong giai đoạn 2009 - 2011.

Theo bà Hằng, kết quả này có thể hiểu được khi mà lãi suất cho vay năm 2010 và 2011 đã tăng cao, do lãi suất huy động cao, có những lúc đến trên 14%, trong khi lãi suất năm 2009 chỉ ở mức 10,5%.

Do vậy, mặc dù tình hình kinh doanh năm 2010 đã được cải thiện so với năm 2009, nhưng chỉ số khả năng trả lãi vay đã giảm đi.

Khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp được đánh giá thông qua chỉ số khả năng trả lãi vay. Chỉ số này phản ánh khả năng doanh nghiệp tạo ra đủ thu nhập để trang trải lãi vay. Chỉ số này được tính bằng cách chia lợi nhuận trước thuế và lãi vay cho lãi vay phải trả.

Thực tế này cho thấy lãi suất các khoản vay tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp phải dựa nhiều vào nguồn vốn vay.

Điều này cho thấy lãi suất vay vốn vẫn tiếp tục là gánh nặng lớn đối với các doanh nghiệp trong thời gian qua cũng như tính chất không bền vững trong hoạt động của doanh nghiệp trước bối cảnh phải cầm cự đối phó với chính sách thắt chặt tiền tệ - Bà Hằng kết luận.

Bà Hằng cho rằng, năm 2012 khả năng “cầm cự” của các doanh nghiệp ngày càng yếu đi.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước có chỉ số khả năng trả lãi vay thấp nhất, chỉ 4,9 lần năm 2009 và chỉ số này giảm xuống còn 3,2 lần năm 2011 và đồng thời cũng là khu vực có tỷ lệ doanh nghiêp ngừng hoạt động lớn nhất.

Chỉ số khả năng trả lãi vay của các doanh nghiệp ngoài nhà nước thấp không phải bởi các doanh nghiệp này hoạt động dựa nhiều vào các khoản vốn vay hơn so với các doanh nghiệp nhà nước mà ngược lại. Các doanh nghiệp nhà nước thường được vay vốn nhiều hơn trong kinh doanh.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước, vốn đa số là các doanh nghiệp lớn nên kinh doanh thu được nhiều lợi nhuận hơn so với các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhờ đó, chỉ số khả năng trả lãi vay của các doanh nghiệp nhà nước cao hơn so với các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Một mặt phải tiếp tục duy trì hoạt động để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp nhưng mặt khác do sức cạnh tranh bị giảm đáng kể, chỉ số khả năng trả nợ thấp nên các ngân hàng lại càng không mặn mà cho vay.

 

Khánh Linh