Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) vừa có công văn giải trình gửi Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) xung quanh việc bổ nhiệm Giám đốc công ty và công bố thông tin thay đổi giấy đăng ký kinh doanh. Công văn của JVC nhằm hồi đáp yêu cầu của HSX vào ngày 11/8/2015.

Về việc bổ nhiệm Giám đốc, JVC có điểm lại các sự kiện liên quan đến ghế nóng của công ty trong 2 tháng gần đây.

Ngày 21/6/2015, HĐQT JVC đã thông qua Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT và Giám đốc, theo đó ông Nguyễn Hữu Hiếu được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc. JVC cho biết công ty đã ngay lập tức công bố thông tin về những thay đổi chức danh, quản trị, điều hành này.

Sau đó 10 ngày, trong văn bản gửi HĐQT ngày 1/7/2015, ông Nguyễn Hữu Hiếu đã thông báo việc rời khỏi vị trí Giám đốc. Việc thay đổi ý định nay của ông Hiếu đã dẫn đến khó khăn không chỉ cho hoạt động điều hành của công ty mà còn làm trì hoãn thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. JVC cho biết trong hơn 1 tháng vừa qua HĐQT một mặt vừa phải điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, một mặt phải tìm người thay thế vị trí Giám đốc của ông Hiếu.

Cuối tháng 7 (28/7), HĐQT đã đưa người được lựa chọn là ông Lê Văn Giáp vào ghế nóng Giám đốc của JVC. Ông Giáp đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cho rằng thời gian điều hành của ông Nguyễn Hữu Hiếu quá ngắn, HĐQT cho rằng không cần thiết phải làm thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm ông Hiếu, mà trực tiếp bổ nhiệm ông Lê Văn Giáp thay thế cho ông Lê Văn Hướng (người tiền nhiệm của ông Hiếu). JVC cũng cho biết công ty không công bố thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Hữu Hiếu không tiếp quản vị trí Giám đốc là để tránh tạo tâm lý hoang mang, bất ổn cho các cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường.

Ngày 3/8/2015, JVC đã hoàn tất thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ghi nhận ông Lê Văn Giáp là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Việc ông Giáp kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT do ngày 4/8 ông Kyohei Hosono có đơn từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. Sau đó 2 ngày HĐQT đã họp và bổ nhiệm ông Giáp vào vị trí thay thế.

Văn bản giải trình được ký tên bởi ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc JVC