Dự báo tình hình cấp nước sạch đô thị năm 2015 sẽ gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo TP Hà Nội vừa chính thức yêu cầu Tổng công ty CP Vinaconex khẩn trương, tích cực triển khai thi công tuyến đường ống dẫn nước từ QL21A về đường vành đai 3 “đảm bảo trước ngày 30/4-/2015 cung cấp ổn định nước sạch cho thành phố với công suất 280.000m3/ngày đêm”.Trường hợp trong tháng 12/2014, Vinaconex không triển khai thi công, thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất thành phố thay thế bằng đơn vị thi công khác. Mặt khác, thành phố yêu cầu, Công ty Nước sạch Hà Nội khẩn trương lập và cùng các sở, ngành trình Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng trong năm 2014; Vinaconex khẩn trương triển khai giai đoạn 2 Nhà máy nước Hòa Bình