Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) công bố kết quả kinh doanh năm 2015.

Doanh thu thuần riêng quý 4 đạt 373 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2015, Domesco đạt 1.234 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 17% so với năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế riêng quý 4 đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái nâng lũy kế cả năm lên 142,7 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2014.

Với kết quả đạt được năm 2015, công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận 140 tỷ đồng mà đại hội cổ đông giao phó. EPS năm 2015 đạt 5.341 đồng.

Dù thị trường chứng khoán thời gian qua biến động mạnh, cổ phiếu DMC đạt 7 phiên tăng liên tiếp ngay trước thềm xuân Bính Thân.

Xem báo cáo tài chính