Ngày 27/04/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBankSc, CTS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 132 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2016; Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX để chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE; phương án trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 8%.

Kế hoạch 2017: Mục tiêu lợi nhuận 132 tỷ, tăng trưởng 30% so với năm 2016.

Năm 2017, song song với việc tiếp tục khai thác hoạt động tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, phát hành trái phiếu và thu xếp vốn…, VietinBankSc sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn M&A và kết nối thương mại. Dự kiến trong năm 2017, Công ty sẽ hoàn thành 04 hợp đồng tư vấn M&A với tổng giá trị ước đạt 10 nghìn tỷ.

Đối với hoạt động tư doanh, Công ty tiếp tục triển khai mạnh 02 hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và Equity, phối hợp với hoạt động tư vấn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Ngoài ra, Công ty định hướng sẽ khai thác và đa dạng hóa sản phẩm trên lĩnh vực trái phiếu Chính phủ nhằm tối ưu hóa mảng đầu tư với nhiều công cụ khác nhau, từ đó tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Đối với hoạt động môi giới, Công ty sẽ tiếp tục với định hướng khai thác mạnh hơn nữa mảng khách hàng tổ chức.

Nam 2016 vừa qua, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của VietinBankSc lần lượt đạt 235,9 tỷ đồng và 102,2 tỷ đồng, tăng 0,6% và 7,5% so với kết quả đạt được năm 2015, vượt 20,3% lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Mảng hoạt động đóng góp lớn nhất trong năm là mảng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành với doanh thu đạt 95 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với năm ngoái. Về mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp: Hoàn thành 138 hợp đồng, tổng giá trị thu xếp vốn đạt gần 23 nghìn tỷ đồng, doanh thu đạt 24,408 tỷ đồng. Hoạt động môi giới: Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của toàn Công ty tiếp tục tăng thêm 6.541 tài khoản, tăng 11% so với năm 2015. Đồng thời, với chiến lược tập trung phát triển hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, VietinBankSc đã bước đầu thành công với kết quả dư nợ Margin cuối năm tăng gấp đội so với đầu năm 2016 đạt 419 tỷ.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

Đại hội cũng đã thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 8,0%. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 7.230.964 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 72,3 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu.

Đại hội cổ đông cũng thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX để chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2017.

Ông Khổng Phan Đức – TGĐ VietinBankSc cho biết, ngay sau đại hội cổ đông, Công ty sẽ nộp hồ sơ, dự kiến trong quý 2/2017 sẽ hoàn thành việc chuyển sàn.

Mục tiệu của việc chuyển sàn là phục vụ lợi ích cuối cùng của cổ đông, việc giao dịch trên HOSE sẽ giúp cho thanh khoản cổ phiếu thuận lợi hơn. Ngoài ra, quy định công bố thông tin sẽ nghiêm ngặt hơn, chuẩn mực quản trị điều hành trên HOSE cũng cao hơn. Đặc biệt, sắp tới Công ty sẽ công bố nhận diện thương hiệu mới, các quỹ đầu tư sẽ có cơ hội đánh giá, nhìn nhận lại thương hiệu vị thế tài chính của VietinBankSc.