Do không có người trông nom nên bán đất Tân Hòa , cách Phố Buôn Đôn 20km Đất có nhà và rẫy đang trồng tiêu và điều đang thu hoạch , điện 3 pha , giếng khoan nước nôi thoải mái …Chỉ việc chăm sóc đến vụ là thu thôi.Sổ chính chủ , giá 1,2 tỷ SDT :0824 136 279 cô Thủy