Lần đầu tiên thấy quái thú trên phố.

Cảnh thường thấy khi lái xe ở vùng quê.

Sắp tới nơi chưa anh ơi, em mệt lắm rồi.

Có bao nhiêu người trên chiếc xe máy 'thần thánh' này?

Tựa nhờ tí thôi mà.

Cứ từ từ mà đi.

Tránh ra nào, đường này tôi mua rồi.

Mưu sinh.

Tôi muốn lấy chiếc xe ở giữa tam giác kia kìa.

'Người vận chuyển' phiên bản Việt.

Bác Ba Phi tổng hợp