Giám đốc bỏ trốn khiến Công nhân Công ty Magnicon quận 12, TP HCM bị thiệt thòi quyền lợi BHXH ẢNH: KHÁNH AN

Năm 2014, song song với việc đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng và giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chây ì, nợ đọng BHXH kéo dài, gây thiệt thòi quyền lợi cho người lao động; chủ động ngăn ngừa hành vi trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ.

Năm nay, BHXH Việt Nam xác định một số mục tiêu: 64.864.281 người tham gia BHXH, BHYT; tổng thu BHXH, BHYT là 218.819 tỉ đồng.

K.An