Thời gian qua, song song với tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp, sở còn phối hợp tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền TP, góp phần giải tỏa các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách lao động cho người sử dụng lao động.

5 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM còn tăng cường phổ biến các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với người lao động và người sử dụng lao động. Đặc biệt, sở còn chủ động tham mưu, đề xuất UBND TP HCM sửa đổi quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn TP.

B.Nghi