Công đoàn cơ sở CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh vừa thông báo đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu SBT để đầu tư dài hạn. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 15/11 đến 14/12/2017.

Hiện công đoàn Công ty không sở hữu cổ phiếu SBT nào.

Bên cạnh thông tin công đoàn công ty mua 5 triệu cổ phiếu để đầu tư dài hạn thì Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh cũng vừa công bố tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ thường niên niên độ tài chính 2017-2018 trong đó có nội dung đáng chú ý về việc mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, SBT trình kế hoạch mua lại hơn 83,55 triệu cổ phiếu tương đương 15% vốn điều lệ công ty làm cổ phiếu quỹ.

Trước những thông tin đó, cổ phiếu SBT ngày 10/11 đã có phiên tăng trần sau một chuỗi những phiên giảm điểm.

Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong 6 tháng gần đây.