Trường Lũy Quảng Ngãi: bảo tồn và phát triển du lịchKhám phá Trường Lũy

Phóng to
Đồng bào dân tộc H’Rê (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) phấn khởi vì được trao phiên bản công nhận di tích lịch sử quốc gia Trường Lũy

Ông Nguyễn Xuân Huế, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng dù Trường Lũy đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia nhưng Trường Lũy mang trong lòng nhiều bí ẩn nên Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Viễn Đông bác cổ Pháp và Viện Khảo cổ học VN tiếp tục nghiên cứu, đồng thời lập dự án bảo tồn và phát triển du lịch Trường Lũy.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trao phiên bản bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia Trường Lũy cho 8 huyện có Trường Lũy đi qua gồm Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long và Đức Phổ.

Được biết Trường Lũy - công trình được xây dựng từ thế kỷ XVII-XIX bằng kỹ thuật xếp đá, được đắp bằng đất có chiều dài khá quy mô với 133km đi qua 10 huyện ở Quảng Ngãi và Bình Định, trong đó Quảng Ngãi đi qua 31 xã thuộc 8 huyện với chiều dài 113km.

Trường Lũy được xây dựng không chỉ mang tính chất phòng vệ mà còn là nơi thông thương trao đổi hàng hóa giữa miền xuôi và miền ngược, giữa đồng bào các dân tộc với người Kinh.

Từ năm 2005-2010, Trung tâm Viễn Đông bác cổ Pháp ở Hà Nội và Viện Khảo cổ học VN đã bỏ công nghiên cứu làm cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi lập hồ sơ và đã được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào ngày 9-3-2011.