Không chỉ những tài sản có giá trị mà rất nhiều những vật dụng không có giá trị cao đều được người dân Hà Nội dùng khóa chống trộm.

Tình trạng trộm cắp vặt phổ biến khiến một gia đình ở phố Hàng Tre (Hoàn Kiếm - Hà Nội) phải dùng xích khóa chiếc thùng phuy chứa nước vào cột điện trên hè phố, trước cửa nhà.

Minh Lê