Để khẩn trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (từ Bảo tàng Dân tộc học đến đường 32), UBND TP chấp thuận về chủ trương giao UBND quận Cầu Giấy tổ chức lập quy hoạch chi tiết hai bên đoạn tuyến đường nói trên. Đồng thời giao UBND quận Cầu Giấy phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc thống nhất về phạm vi, hướng dẫn tổ chức lập quy hoạch và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, trình phê duyệt dự án trong tháng 2/2012.
 
Theo Linh VânDĐDN