Thành phố giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, hoàn thiện tờ trình, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Chính sách hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền khi thu hồi đất thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố có tính chất bổ sung cơ chế hiện hành. Đối tượng áp dụng là hộ gia đình được mua nhà tái định cư nhưng không có nhu cầu và tự lo được nhà ở, tự nguyện nhận tiền hỗ trợ thay vì nhận nhà. Người đề nghị tự lo tái định cư bằng tiền sẽ kê khai rõ nơi tái định cư để làm cơ sở cho ngành chức năng xem xét thực hiện cơ chế, chính sách cụ thể. Ngày 25-2, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức giải tỏa thành công các công trình, vật kiến trúc trên đất đã bàn giao mặt bằng của 43 hộ gia đình thuộc địa bàn phường Thượng Đình. Hầu hết các công trình kiến trúc là nhà tầng bê tông cốt thép. Ngay sau khi giải tỏa thành công, UBND quận Thanh Xuân đã bàn giao tại thực địa cho Ban Quản lý dự án đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam để thi công xây dựng Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.