Cần thuê mặt bằng làm nghề điện lạnh. Mình chỉ cần đia thế đẹp và khổng cần nhà đẹp khoảng 40-50 m2 dc rồi.Giá khoảng 7- 15 triệu. Cả nhà có liên hệ e nhá. Thank