Ngày 26/9 là thời điểm Thông tư 161/2009/TT-BTC ban hành ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là BĐS.

 

Khoản 4, Điều 3 của Thông tư này có quy định “trường hợp cá nhân góp vốn với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà để hưởng quyền mua căn hộ, nền nhà nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng lại chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phần vốn và quyền mua nền, căn hộ thì thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản”.

 

Nói cách khác, các hoạt động chuyển nhượng lại căn hộ, nền đất từ hợp đồng góp vốn đầu tư vào dự án sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân như các hoạt động chuyển nhượng bất động sản có chủ quyền.

 

Thực tế trên thị trường hiện nay, giao dịch mua bán bất động sản từ các hợp đồng góp vốn là khá phổ biến. Đầy là lần đầu tiên, ngành thuế đặt vấn đề thu thuế đối với hoạt động mua bán này. Trước đây, vấn đề thu thuế đối với hoạt động này chưa được đặt ra ngay cả khi Luật thuế TNCN có hiệu lực từ 1/1/2009.

 

Như vậy, thuế suất áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS từ hợp đồng góp vốn cũng được tính theo thuế suất 25% tính trên thu nhập chịu thuế hoặc là 2% tính trên giá BĐS chuyển nhượng.

 

Thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế chỉ áp dụng đối với các trường hợp có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ làm căn cứ xác định giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng, trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan áp dụng thuế suất 2%.

 

Trước đây theo quy định của Luật đất đai thì hoạt động chuyển nhượng BĐS hợp pháp nếu BĐS chuyển nhượng phải được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận chủ quyền, còn BĐS chưa có chủ quyền là không hợp pháp. Nhưng, nếu đến nay thu thuế đối với trường hợp chuyển nhượng BĐS từ hợp đồng góp vốn, điều này được ngầm hiều là giao dịch chuyển nhượng này được pháp luật thừa nhận.

K.T