Sự việc đã diễn ra nhiều ngày nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng xử lý.

 

Tin-ảnh: T.Thảo