Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã CK: PTC) công bố BCTC quý 1/2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 95 tỷ đồng cao gấp 12,5 lần cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán đã chiếm tới hơn 97% trong doanh thu thuần khiến mức lãi gộp chỉ còn 2,6 tỷ đồng khả quan hơn con số lỗ thuần 421 triệu đồng cùng kỳ 2015.

Hoạt động tài chính có nhiều biến động khi cả doanh thu và chi phí từ hoạt động này đều tăng vọt so với cùng kỳ, doanh thu tài chính đạt 7,36 tỷ đồng và chi phí tài chính hơn 4 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng tăng cao nên kết quả PTC lãi thuần 324 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ thuần hơn 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý PTC ghi nhận gần 60 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác giúp công ty đạt gần 49 tỷ đồng LNST trong đó thuộc về công ty mẹ là 48,7 tỷ đồng tương đương EPS đạt 2.706 đồng, quý 1/2015 PTC lỗ ròng 3,8 tỷ đồng. Mức lãi ròng mà PTC vừa đạt được thậm chí còn cao hơn cả mức lãi của 11 năm cộng lại (từ 2005 đến 2015). Kết quả lãi này đã giúp giảm lỗ lũy kế đến 31/3/2016 xuống còn 4,7 tỷ đồng. Trước đó, cổ phiếu PTC đã bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 là -48,27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2015 là -4,97 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do trong kỳ công ty hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại khu đất thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội với giá bán 72,5 tỷ đồng, lãi sau thuế của việc chuyển nhượng này là 44 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2016, PTC có 258,68 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 52% trong tổng tài sản, đáng chú ý các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 93,4 tỷ đồng đầu kỳ lên mức 161,3 tỷ đồng trong đó chủ yếu là chứng khoán kinh doanh.